Aplinkos pavojai

APLINKOS PAVOJAI

Prieš prisiartindami prie nelaimės vietos, įvertinkite aplinkos pavojų:

 • sau;
 • šalia esantiems žmonėms;
 • nukentėjusiajam.

Galimi tokie aplinkos pavojai:

 • sprogimas;
 • ugnis;
 • elektros poveikis;
 • kulkos;
 • dujos;
 • nuodingosios medžiagos, degalai;
 • mašinos ar kitokios įrangos nestabilumas;
 • transporto eismas;
 • gilus vandens telkinio dugnas ir kt.

Jei gresia toks pavojus, kvieskite specialiąsias tarnybas (ugniagesius, policiją, greitąją medicinos pagalbą) ir tik joms leidus teikite pirmąją medicinos pagalbą.

Kai kada Jūs patys galite pašalinti pavojų, pavyzdžiui, išjungti elektrą, arba perkelti nukentėjusįjį į saugią vietą.

Svarbu, kad nesiartintumėte prie nukentėjusiojo, jei pavojaus pašalinti negalite (pvz. didelė ugnis, nuodingi dūmai). Nukentėjusįjį, ypač nesąmoningą, gresiant aplinkos pavojui, transportuoti yra sunku, ir tai padaryti dažniausiai gali tik kvalifikuotas personalas (greitoji medicinos pagalba, ugniagesiai), turintis specialią įrangą.

Jei nukentėjusįjį būtina perkelti į saugią vietą ir Jūs saugiai tai galite padaryti, perkelkite į saugią vietą, įvertinkite nukentėjusiojo būklę, kvieskite greitąją medicinos pagalbą ir prireikus kitas tarnybas (ugniagesius, policiją), nedelsdami teikite pirmąją medicinos pagalbą.

Pagalba eismo įvykio atveju

Savo automobilį statykite:

 • prieš eismą, užtverdami įvykio vietą nuo eismo srauto, ir ją apšviesdami;
 • ne arčiau kaip 15 m nuo įvykio vietos, jei ji saugi, ir ne arčiau kaip 30 m, jei pavojinga;
 • į kalną;
 • prieš vėją.
 1. Įjunkite avarinę šviesos signalizaciją.
 2. Pastatykite avarinio sustojimo ženklus.
 3. Įvertinkite pavojų, pašalinkite arba, kiek įmanoma, sumažinkite jį.
 4. Pažiūrėkite, ar ant transporto priemonės nėra įspėjamųjų ženklų. Jei nežinote, ką reiškia ženklas, laikykitės atokiai, ypač tuo atveju, jei kas nors išsiliejo ant kelio.
 5. Prieš prisiliesdami prie automobilio, stabilizuokite ratus: dėkite atramas ir t.t.
 6. Viduje “įjunkite” rankinį stabdį, išjunkite degimą. Jei atjungiate akumuliatorių, pirmiausia – neigiamą elektrodą.
 7. Atidarykite langus ir dureles, jei nepavyksta – daužkite langą.
 8. Nesistenkite ištraukti automobilyje įstrigusio nukentėjusiojo, nebent jam neišvengiamai gresia pavojus.
 9. Apsidairykite aplinkui, nes nukentėjusieji gali būti nublokšti toliau nuo automobilio arba ištikus stresui nuėję toliau.
 10. Jei avariją patyrė motociklininkas ar dviratininkas:
 • nejudinkite, nebent jam gresia pavojus;
 • nenuimkite šalmo, palikite tai greitosios pagalbos medikams, išskyrus tą atvejį, kai nukentėjusysis nesąmoningas ir nekvėpuoja (žr. „Šalmo nuėmimas“).