Pirmoji pagalba įkvėpus nuodingųjų medžiagų

PIRMOJI PAGALBA ĮKVĖPUS NUODINGŲJŲ MEDŽIAGŲ

Apsinuodijama dujomis, aerozoliu (smalkėmis, gamtinėmis dujomis, amoniako garais, anglies dvideginiu, sieros vandeniliu, pesticidais ir kt.) Jų įkvėpus, gali sutrikti kvėpavimas, sąmonė. Dažniausiai dūmais apsinuodijama gaisro metu. Smalkėmis apsinuodijama gyvenamosiose patalpose ar garažuose, kur kūrenamos krosnys. Pavojingos dujos taip pat gali išsiskirti ir įvykus cheminei reakcijai, pvz., tuo pačiu metu naudojant skirtingas valymo priemones: baliklį ir dezinfekcijos medžiagą.

Kaip atpažinti ?
Požymiai priklauso nuo įkvėptos medžiagos rūšies, tačiau gali būti:
•bendrasis silpnumas;
•galvos skausmas;
•triukšmingas ir pasunkėjęs kvėpavimas;
•odos ir gleivinės spalvos pokyčių;
•pykinimas, vėmimas;
•sąmonės sutrikimas.

Pirmoji pagalba
1.Užtikrinti pakankamą kvėpavimą.
2.Kviesti greitąją medicinos pagalbą ir, jei reikia, kitokias gelbėjimo tarnybas.

Veiksmai
1.Gaisro atveju nedelsdami skambinkite tel. 112 ir kvieskite priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą bei greitąją medicinos pagalbą.
2.Jei nėra pavojaus Jūsų saugumui, kuo greičiau išveskite nukentėjusįjį iš apnuodytos patalpos, atsagstykite jo apykaklę, pasirūpinkite, kad patektų daugiau gryno oro.
3.Jei žmogus apsinuodijo automobilio išmetamosiomis dujomis uždaroje patalpoje, prieš įeidami į tokią patalpą, plačiai atverkite duris, kad nuodingosios dujos išsisklaidytų ir jų koncentracija ore sumažėtų.
4.Jei radote nesąmoningą žmogų šulinyje, duobėje, cisternoje, nebandykite leistis žemyn patys, nes galite sunkiai apsinuodyti ir netekti sąmonės. Tokiu atveju kvieskite priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir greitąją medicinos pagalbą.
5.Jei nukentėjusysis prarado sąmonę, atverkite kvėpavimo takus ir nustatykite, ar žmogus kvėpuoja. Jei nekvėpuoja, įpūskite jam oro ir pasirenkite atlikti krūtinės ląstos paspaudimus. Jei žmogus kvėpuoja, paguldykite jį į stabilią šoninę padėtį.

Pavojai ir pastabos
•Jei apsinuodijimas dujomis ne buitinis (pramoninė avarija, didelis gaisras, panaudota kovinių nuodingųjų medžiagų, nežinoma, kokios nuodingosios dujos), nešti nukentėjusįjį iš užnuodytos aplinkos gali tik gelbėtojai, turintys specialiųjų apsaugos priemonių.
•Daugelis nuodingųjų dujų sudaro sprogius mišinius. Būkite atsargūs! Jei nežinote, ar dujų mišinys sprogus, nejunkite apšvietimo, nenaudokite elektros prietaisų.