Pirmoji pagalba nuodams patekus per odą

PIRMOJI PAGALBA NUODAMS PATEKUS PER ODĄ

Pavojinga cheminė medžiaga, patekusi ant odos, gali ją sudirginti ar nudeginti. Kai kurias medžiagas oda absorbuoja ir jos patenka į organizmą, sukeldamos daugelio organų pažeidimą. Pavojingiausios cheminės medžiagos yra naudojamos pramonėje, tačiau ir  buitinis ploviklis, valiklis, dažų tirpiklis yra gana pavojingi. Cheminės medžiagos sukeltą nudegimą dažnai reikia gydyti ligoninėje.

Kaip atpažinti?
•Gali būti įvairaus pobūdžio skausmas.
•Šalia  nukentėjusiojo būna cheminių medžiagų ar jų pakuočių.
•Iš karto ar truputį vėliau atsiranda pažeistos vietos paraudimas, patinimas, pūslių.

Pirmoji pagalba
1.Užtikrinti savo ir nukentėjusiojo saugumą.
2.Atskiesti ir nuplauti pavojingą cheminę medžiagą.
3.Pasirūpinti, kad nukentėjusysis patektų į ligoninę.

Veiksmai
1.Patikrinkite, ar aplinka šalia nukentėjusiojo yra saugi teikti pagalbą. Jei ji nesaugi (pvz., yra išsiliejusios cheminės medžiagos), jei įmanoma, perkelkite ar nuveskite nukentėjusįjį į kitą vietą. Mūvėkite apsaugines pirštines.
2.Pažeistą vietą plaukite dideliu kiekiu tekančio vandens mažiausiai 20 min., kad cheminė medžiaga atsiskiestų ir išsiplautų. Tai sumažins pažeidimą. Jei nukentėjusysis guli, patikrinkite, ar plaunant vanduo nesirenka po juo.
3.Jei nukentėjusiojo drabužiai labai užteršti, prieš plaudami atsargiai juos nuvilkite. Biriąsias chemines medžiagas prieš plaudami ranka (būtinos apsauginės pirštinės!) ar drabužių kraštu nubraukite.
4.Ant nudegimo žaizdų uždėkite sausą švarų (jei turite – sterilų) tvarstį ir atsargiai sutvarstykite.
5.Tel. 112 kvieskite greitąją medicinos pagalbą arba suteikę pirmąją pagalbą patys vežkite nukentėjusįjį į ligoninę.

Pavojai ir pastabos
•Nebandykite neutralizuoti rūgšties ar šarmo, nes tai gali sukelti dar didesnį audinių pažeidimą.