Erškėtuogių miltelių antiuždegiminės ir kremzles apsaugančios savybės

2015-09-30 | Ligos.lt

Parengta pagal Schwager J, et al. A Novel Rose Hip Preparation with Enhanced Anti-Inflammatory and Chondroprotective Effects.

Įvadas

Osteoartritas pasižymi ekstraceliulinio matrikso degradacija ir erozijomis. Sergant šia liga, pasikeičia kremzlės metabolizmas, susiaurėja sąnarinis tarpas, su­trinka kaulo remodeliacija. Yrant kremzlei, svarbiausią vaidmenį atlieka kremzlės ir sinovijos gaminami fer­mentai. Progresuojant kataboliniam procesui, didėja audinių destrukciją skatinančių enzimų (metaloprotea­zių) kiekis chondrocituose ir sinovijos ląstelėse (1, 2). Uždegimą skatinantis interleukinas-1β yra pagrindinis veiksnys, nuo kurio priklauso osteoartrito genotipas chondrocituose (3). Natrio oksido (NO) išskyrimas taip pat koreliuoja su patofiziologiniais pokyčiais chondro­cituose (29–33). Osteoartrito pažeista kremzlė imlesnė prouždegiminiams citokinams, tokiems kaip interleu­kinas-1 (IL-1) ir naviko nekrozės veiksnys (TNF-α). Chondrocitai, kuriuos paveikia IL-1, išskiria serino pro­teazę, kuri didina plazmino kiekį, o šis netiesiogiai ak­tyvina matrikso metaloproteazes (MMP), skatinančias audinių destrukciją (5).

Natūralūs vaistiniai preparatai sumažina ir / ar ati­tolina osteoartito pasireiškimą ir progresavimą. Gliuko­zaminas ir chondroitinas buvo daug žadančios medžia­gos osteoartritui gydyti, tačiau dabar dėl jų efektyvumo kyla daug ginčų. Klinikiniai tyrimai įrodė, kad vartojant preparatus, paruoštus iš erškėtuogių vaisių miltelių, ga­lima efektyviai gydyti osteoartritą (6–8). Tiriant specia­liai apdorotus Rosa canina rūšies erškėtuogių miltelius, nustatyta, kad viena iš jų sudėtinių dalių – galaktolipi­dai – slopina neutrofilų chemotaksį (6, 7) ir taip gali su­mažinti osteoartrito sukeltus pažeidimus. Galaktolipidas GLGPG ((2S)-1, 2-di-O-[(9Z, 12Z, 15Z)-octadeca-9, 12, 15-trienoil)-3-O-ß-D-galakto-piranosiloglicerolis) pasi­žymi antiuždegiminėmis ir antioksidacinėmis savybė­mis, didelė jo koncentracija randama paprastųjų erškėčių vaisiuose (22). Tiriant žmogaus chondrocitus, nustaty­ta, kad GLGPG veikia kaip chondroprotektorius, be to, skatina pažeistų kremzlės ląstelių regeneraciją (7). Kitos paprastųjų erškėčių vaisiuose esančios medžiagos, to­kios kaip askorbo rūgštis, polifenoliai, flavonoidai ir ne­sočiosios riebalų rūgštys, palengvina osteoartrito simp­tomus dėl antiuždegiminių savybių. Paprastųjų erškė­čių vaisiai ir juose esančios nesočiosios riebalų rūgštys slopina ciklooksigenazės-1 (COX-1) ir COX-2 aktyvu­mą bei prostaglandinų produkciją (9–11). J. Schwage­rio su kolegomis atliktame tyrime nustatytos paprastų­jų erškėčių vaisių biologiškai aktyvios medžiagos. Šia­me tyrime tirti skirtingai apdoroti vaisiai (su sėklomis ir be sėklų), siekiant užtikrinti efektyvesnį osteoartrito gydymą paprastųjų erškėčių preparatais.

Skirtingas paprastųjų erškėčių paruošimas ir rezultatai

Minėtame J. Schwagerio ir kolegų tyrime nagrinė­tas 2 tipų paprastųjų erškėčių miltelių (PE-A – paruoš­tų iš visų erškėtuogių vaisių, PE-B – paruoštų iš erš­kėtuogių vaisių pašalinus sėklas) aktyvumas žmogaus leukocitams ir pirminiams chondrocitams. PE-B pasižymėjo ryškesniu antiuždegiminiu povei­kiu. PE-A ir PE-B pasižymėjo skirtingomis biologinėmis savybėmis, kadangi jų sudėtyje randami skirtingi kom­ponentai (1 lentelė). PE-B sudėtyje buvo didesnė ursoli­nės, betulino rūgšties, GLGPG ir dokozaheksaeno rūgš­ties koncentracija. Ursolinė ir betulino rūgštys, omega-3 polinesočiosios riebalų rūgštys, bet ne beta karotenas, vitaminai C ar E pasižymėjo antiuždegiminėmis savy­bėmis (34, 35). Pašalinus sėklas iš paprastųjų erškėčių vaisių, gauta didesnė alfa tokoferolio ir GLGPG kon­centracija – pastarieji pasižymi antiuždegiminėmis savy­bėmis (21). Pašalinus sėklas iš paprastųjų erškėčių, gau­ta didesnė antiuždegiminėmis savybėmis pasižyminčių medžiagų koncentracija. Taip pat išaiškėjo, kad sėklose gausu riebalų rūgščių, kurios gali dalyvauti uždegimi­nių mediatorių, tokių kaip prostaglandinai, gamyboje.

Ligos.lt

Taip pat tirta, kaip skirtingai paruošti paprastųjų erš­kėčių preparatai (PE-A ir PE-B) veikia kraujo ląsteles.

Nustatyta, kad PE-A ir PE-B su­mažino chemokinų ir citokinų sekreciją LPS/IFN-γ aktyvin­tuose leukocituose, įskaitant CCL5/RANTES, CXCL10/ IP-10. Panašus poveikis stebė­tas ir IL ir citokinų sekrecijai: gerokai sumažėjo IL-6 ir IL-12 sekrecija, ypač didinant erškė­tuogių miltelių dozuotę, o IL-10, IL-1 ir TNF-α buvo išskiriami didesnėmis koncentracijomis.

Didžiausias efektas stebė­tas transkripcijai, kadangi genų ekspresijos lygiai buvo paveik­ti PE-A ir PE-B. Paveikus chon­drocitus IL-1, ir PE-A, ir PE-B sumažino MMP-1, MMP-3, MMP-13 ir ADAMTS-4 eks­presiją. PE-A priklausomai nuo koncentracijos sumaži­no MMP-1 ir MMP-3 ekspresiją >50 proc., o MMP-13 ekspresija buvo sumažinta 90 proc. didžiausios PE-A koncentracijos metu. Šie pokyčiai sietini su uždegimo sukelto pažeidimo ir kremzlės erozijų mažinimu (1).

Ligos.lt

Siekdami įvertinti erškėtuogių miltelių poveikį os­teoartrito biožymenims, tyrėjai atliko svarbiausių sudėti­nių dalių analizę. Atliktos 3 analizės, kurios parodė PE-A ir PE-B efektą leukocitams baltymų ir genų lygmenyje:

● PE-A ir PE-B modifikuoja didelę osteoartrito bio­žymenų įvairovę;

● PE-B pasižymėjo stipresniu efektu osteoartrito biožymenims, palyginti su PE-A.

Baigus šį tyrimą, prieita prie išvados, kad PE-B pa­sižymi stipresnėmis kremzles apsaugančiomis ir antiuž­degiminėmis savybėmis, palyginti su PE-A. Taip pat nu­spręsta, kad preparatų, paruoštų kaip PE-B, vartojimas mažesnėmis dozėmis nei PE-A turėtų didesnį efektą gy­dant osteoartritą. Tai patvirtina ir kiti atlikti tyrimai, ku­riuose nustatyta, kad skiriant preparatus, paruoštus kaip PE-B, tik pusę įprastos dozės, atitiko visos PE-A dozės efektyvumą gydant pacientus, sergančius simptominiu osteoartritu (36). Erškėtuogių milteliai, paruošti iš pa­prastųjų erškėčių, atkuria ląstelinę homeostazę žmo­gaus leukocituose ir chondrocituose. Remiantis atliktų klinikinių tyrimų duomenimis, ruošiant preparatus iš pa­prastųjų erškėčių vaisių be sėklų, pasiekiamas geresnis osteoartrito gydymo ir prevencijos efektas

Apibendrinimas

Kasdienis erškėtuogių miltelių vartojimas sumaži­na periferinių neutrofilų ir monocitų chemotaksį ir C re­aktyviojo baltymo koncentraciją kraujyje sveikiems bei osteoartritu sergantiems pacientams (4). Tai natūralus būdas palengvinti sąnarių skausmus, kuo ilgiau išlaiky­ti sąnario funkcijas, užkirsti kelią ligos progresavimui.

Siekiant pasiekti optimaliausią rezultatą, erškėtuo­gių miltelius rekomenduojama vartoti nuolat. Poveikis juntamas jau po 3 savaičių. Biologiškai aktyvios erškė­tuogių miltelių medžiagos inhibuoja NO ir prostaglan­dinų E2 gamybą makrofaguose ir leukocituose, taip su­mažindamos citokinų, tokių kaip TNF-α, interferono-γ, interleukinų, sekreciją. Dėl Rosa canina vaisių antiok­sidacinių, antiuždegiminių savybių erškėtuogių milte­liai efektyviai slopina osteoartrito sukeltus sąnarių ir nugaros skausmus.

Erškėtuogių miltelius taip pat patartina vartoti, jei sąnariai susiduria su didesniu krūviu, aktyviai sportuo­jantiems, turintiems antsvorio asmenims. Tai leidžia apsaugoti sąnarius nuo galimo pažeidimo.

 Šaltinis: "Internistas"