Tarptautinės įrodymais pagrįstos policistinių kiaušidžių sindromo ištyrimo ir gydymo gairės

2019-07-10 | Ligos.lt

Tyrimo klausimas:Koks rekomenduojamas ištyrimas ir gydymo taktika moterims, turinčioms policistinių kiaušidžių sindromą (PKS), remiantis geriausiais turimais įrodymais, klinikine patirtimi bei sergančiųjų poreikiais?

Sutrumpintas atsakymas: Tarptautinės įrodymais pagrįstos gairės, įskaitant 166 rekomendacijas ir praktikinius patarimus, skirtos prioritetiniams klausimams spręsti, siekiant skatinti nuoseklų, įrodymais pagrįstą moterų su PKS priežiūrą.

Kas žinoma: Ankstesnėse gairėse arba trūko griežtų, įrodymais pagrįstų priemonių, nebuvo atsižvelgta į gairių vartotojus, trūko tarptautinio daugiadisciplininio sveikatos priežiūros specialistų požiūrio, arba jos buvo pasenusios. PKS diagnostika tebėra prieštaringa, o ištyrimas ir gydymas – nenuoseklūs. Moterų su PKS poreikiai nėra adekvačiai patenkinami, išlieka nemažai praktikoje taikomų metodų spragų.

Tyrimo planas, dydis, trukmė: Tarptautinių įrodymais pagrįstų gairių vystyme į visus etapus tiesiogiai įtrauktos mokslinės profesinės draugijos, vartotojų organizacijos su daugiadisciplininiais ekspertais bei moterys su PKS. Buvo laikomasi Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation (AGREE) II gairių ir pateikiama plati išsami įrodymų sintezė. GRADE klasifikavimo sistema atskleidžia įrodymų kokybę, pritaikomumą, priimtinumą, kainą, įvykdomumą ir galiausiai rekomendacijų stiprumą.

Dalyviai/medžiaga, nustatymai, metodai: Tyrimui vadovavo šešios tarptautinės patariamosios ir projektų valdybos, penkios gairių kūrimo grupės, vartotojų ir vertinimo komitetai. Platus sveikatos priežiūros specialistų ir gairių vartotojų dalyvavimas nustatė gairių apimtį ir prioritetus. Į tarptautinę grupę buvo įtraukti pediatrai, endokrinologai, ginekologai, pirminės priežiūros specialistai, reprodukcinės endokrinologijos gydytojai, akušeriai, psichiatrai, psichologai, dietologai, fiziologai, visuomenės sveikatos ir kiti ekspertai kartu su vartojimo, projektų valdymo, įrodymų kūrimo bei sklaidos žinovais. 37 draugijos ir organizacijos, apimančios 71 šalį dalyvavo šiame gairių kūrimo procese. Per 15 mėnesių įvyko 20 susitikimų, kuriuose aptarta 60 kliniškai prioritetinių klausimų su 40 sistematinių ir 20 naratyvinių apžvalgų. Įrodymais pagrįstos rekomendacijos buvo parengtos ir patvirtintos bendru balsavimu renkantis iš penkių sudarytų gairių variantų, modifikuotų remiantis tarptautiniais atsiliepimais ir tarpusavio vertinimu, o galutinės rekomendacijas buvo patvirtintos visose grupėse.

Pagrindiniai rezultatai ir atsitiktinumo vaidmuo: Šiuo metu įrodymai, kurie pagrįstų tinkamą PKS vertinimą ir valdymą, yra žemo ar vidutinio lygio. Gairėse pateikiamos 31 įrodymais pagrįstos rekomendacijos, 59 klinikinio susitarimo rekomendacijos ir 76 klinikinės praktinės rekomendacijos, susijusios su PKS vertinimu ir valdymu.

Pagrindiniai senųjų gairių pakeitimai: 1) patobulinti individualūs diagnostikos kriterijai, atkreipiant dėmesį į kuo tiksliau nustatomą diagnozę; 2) sumažintas nebūtinų tyrimų skaičius; 3) daugiau dėmesio skiriama švietimui, gyvenimo būdo koregavimui, emocinei būklei ir gyvenimo kokybei gerinti; 4) pabrėžiama įrodymais pagrįsta terapija ir pigesnis bei saugesnis vaisingumo gydymas.

Apribojimai, atsargumo priežastys: Šiuo metu įrodymai yra žemo ar vidutinio lygio. Reikėtų žymiai didesnės apimties tyrimų, ypač susijusių su PKS diagnostika.

Platesnės išvados:Tarptautinės PKS rekomendacijos pateikia gydytojams aiškias gaires, remiantis geriausiais turimais įrodymais, daugiadisciplininių ekspertų indėliu ir vartotojų pageidavimais. Buvo parengtos mokslinių tyrimų rekomendacijos ir išsami daugialypė sklaida su joje integruota vertinimo programa.

 "Ginekologijos aktualijos" 2019 m. Nr.1.