HMG-KoA sintazė

Terminas

Tai – transferazių klasės fermentas, katalizuojantis 3-hidroksi-3-metilglutaril-KoA sintezę iš acetil-KoA ir acetoacetil-KoA:

Acetil-KoA + H2O + acetoacetil-KoA→ 3-hidroksi-3-metilglutaril-KoA + KoA.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
sintazė