2-deoksi-D-ribozė

Terminas

Ligos.lt

2-deoksi-D-ribozė – aldopentozė, kurios molekulėje trūksta vienos hidroksigrupės (dažniausiai 2ꞌ-padėties). M – 134,13. DNR struktūros sudedamoji dalis.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė