Biotestas

Terminas

Tai – kiekybinio ar kokybinio vertinimo metodas, poveikio indikatoriais naudojami gyvieji organizmai. Biotesto indikatoriai gali būti mikroorganizmai, augalai, bestuburiai ar net žmogaus ląstelių kultūros. Jų gyvenamosios aplinkos ar mitybinės terpės pokyčiai sukelia tam tikrą organizmo reakciją, kuri yra vertinama kiekybiškai ar kokybiškai. Biotestai naudojami aptinkant organinius ir neorganinius junginius (pvz., nustatant aplinkos taršą), vertinant jų nuodingumą, mutageniškumą, kancerogeniškumą, taip pat tiriant biomolekulių aktyvumą.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė