Citidilo rūgštis (citidilatas)

Terminas

Citidilo rūgštis yra citidin -5ꞌ-monofosfatas (CMP).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė