Enolazė

Terminas

Tai – citozolio fermentas (dalyvauja glikolizėje), kuris katalizuoja atvirkštinį 2-fosfo-D-glicerato virsmą į fosfoenolpiruvatą ir H20. Kartais dar vadinamas fosfopiruvato hidrolaze.

Ligos.lt

Tai – dimerinis metaloenzimas, kurio struktūrai stabilizuoti reikia 2 Mg2+ molių, o aktyvumui – 4 Mg2+ molių. Zn2+ ir Mn2+ taip pat aktyvina enolazę, o F ją slopina. Enolazės molekulinė masė – 85 kDa. Kai kurių enolazių Mm: triušių kepenų ir raumenų – 82 000 (41 000); lašišų – 100 000 (48 000); mielių – 88 000 (44 000); E. coli – 90 000 (46 000).

Enolazę slopina įvairūs fluoro junginiai, kurie sudaro patvarius junginius su 2 Mg2+ arba Mn2+ jonais.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė