Heterotrofai

Terminas

Dar vadinami organotrofais. Atsižvelgiant į organizmų gebą iš aplinkos pasisavinti energiją, jie yra skirstomi į autotrofus (save maitinančius) ir heterotrofus. Heterotrofai – organizmai, kurie egzistavimui būtiną energiją ir anglį gauna skaidydami organines medžiagas. Tokie organizmai egzistuoja maitindamiesi kitais organizmais, t. y. mitybos grandinėje heterotrofai priskiriami prie vartotojų. Tik autotrofai, kurie energijos šaltiniu naudoja Saulės energiją (fototrofai) ar energijos gauna oksiduodami neorganinius junginius (chemoautotrofai), gali patys pasigaminti maisto medžiagų (gamintojai). Kai kurie heterotrofai, gauna energiją kaip autotrofai, t. y., fotosintezės būdu ar oksiduodami neorganines medžiagas, tačiau anglies jie gauna skaidydami organinius junginius. Visi gyvūnai, grybai, taip pat daugelis bakterijų ir pirmuonių yra heterotrofai. Heterotrofai yra skirstomi į dvi pagrindines grupes: fotoheterotrofai ir chemoheterotrofai. Fotoheterotrofai (purpurinės bakterijos, žaliosios bakterijos) energijos šaltiniu naudoja Saulės energiją, tačiau jų anglies šaltinis – organiniai junginiai. Chemoheterotrofai energija ir anglimi apsirūpina skaidydami organinius junginius, pvz., angliavandenius, lipidus ir kt.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
bakterijos
chemoheterotrofai
fotoheterotrofai
heterotrofai
organizmai