Indikatorius

Terminas

Tai – medžiaga, sudaranti nuosėdas, keičianti spalvą ar kitus parametrus, pakitus tirpalo tiriamojo komponento koncentracijai. Tai yra silpnos rūgštys ar bazės, kurių molekulinė (nedisocijuota) forma pasižymi viena spalva, o joninei formai būdinga kita spalva. Pavyzdžiui, metiloranžinis, metilraudonasis, fenoftaleinas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė