Izopeptidinis ryšys

Terminas

Tai – kovalentinė sąsiuva (angl. crosslinking bond) tarp lizino e-aminogrupės ir glutamato arba aspartato šoninės karbonilgrupės. Šis ryšys susidaro kondensacijos būdu: H2N-CH(COOH)-CH2-COOH + H2N-CH2-CH2– CH2-CH2-CH(NH2)-COOH®Ne-(g-glutamil)-lizinas + H2O. Izopeptidinis ryšys nustatomas netirpiame kraujo baltyme fibrine ir natūralioje vilnoje. Organizmo proteazės nehidrolizuoja šio ryšio, jį hidrolizuoja bakterijos storosiose žarnose.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė