Kinazės

Terminas

Tai – fosfotransferazių (EC 2.7) poklasio fermentai, katalizuojantys galinės fosfatinės grupės pernašą nuo ATP arba kitų nukleozidtrifosfatų ant hidroksilinės, karboksilinės, azotinės arba fosfatinės kitų junginių grupės. Jos yra svarbios organizmo energinei, angliavandenių, nukleotidų ir baltymų apykaitai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė