Mineraliniai vandenys

Terminas

Tai – gamtiniai vandenys, turintys didesnes koncentracijas įvairių mineralinių medžiagų (rečiau organinių), dujų, gebančių veikti žmogaus organizmą sveikatinančiai. Yra žinoma daug mineralinių vandenų. Azotiniai, čia yra ne mažiau kaip 90 tūrio proc. visų dujų; bromo, čia bromo koncentracija ne mažesnė kaip 25 mg/l (pagal vandens mineralizaciją – 10 g/l); aukštos temperatūros, daugiau kaip 42 °C; hidrokarbonatiniai, kuriuose tarp anijonų HCO3 yra ne mažiau kaip 70 ekv. proc. (kitų anijonų mažiau nei 20 ekv. proc.); sulfidiniai, kuriuose sieros vandenilis ir hidrosulfidinis jonas sudaro 30–70 proc. visų sulfidų, esant vandens pH nuo 6,5–7,5; hidrosulfidiniai, čia hidrosulfidinis jonas sudaro ne mažiau kaip 70 proc. visų sulfidų, esant vandens pH daugiau kaip 7,5; geležies turintys, čia geležies koncentracija ne mažesnė už 20 mg/l; jodo turintys, čia jodo koncentracija ne mažesnė kaip 5 mg/l (pagal vandens mineralizaciją – 10 g/l); jodo-bromo, čia jodo ne mažiau kaip 5 mg/l, bromo – 25 mg/l; rūgštieji, jų pH<6,8; rūgštūs sulfatiniai, turintys geležies ir kitų metalų, susidarantys polimetalinių rūdų kasyklose; metano, čia metano yra ne mažiau kaip 80 tūrio proc. visų dujų (kitų dujų ne daugiau kaip 10 tūrio proc.); jūriniai, kurie susidaro iš jūros vandens, esančio požeminiuose baseinuose; arseno, čia yra arseno rūgšties ir jos disociacijos produktų ne mažiau kaip 0,7 mg/l arba arseno ne mažiau kaip 0,7 mg/l; geriamieji gydomieji stalo, jų mineralizacija – 2–12 g/l; geriamieji gydomieji, jų mineralizacija daugiau kaip 12 g/l (boro yra didesnė, arseno ir kitų mažesnė koncentracija); radioaktyvieji (radono), čia radono yra ne mažiau kaip 5 nkiuri/l; sieros vandenilio, čia yra sieros vandenilio ne mažiau kaip 70 proc. visų sulfidų, o vandenilio pH ne didesnis už 6,5; sulfatiniai, čia SO4 jonas sudaro mažiau kaip 70 ekv. proc., o kiti anijonai – mažiau kaip 20 ekv. proc.; sulfidiniai, čia sulfidų (H2S, HS) koncentracija – 10 mg/l; angliarūgščiai, čia anglies anhidrido (CO2) yra ne mažiau kaip 80 tūrio proc. visų dujų; chloridiniai, čia chloro jonų yra ne mažiau kaip 70 ekv. proc., o kitų mažiau kaip 20 ekv. proc.; šarminiai, jų pH>7,2.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
hidrosulfidinis