Mitochondrijų kvėpavimas

Terminas

Tai – kvėpavimas, susijęs su vidinėje mitochondrijų membranoje esančia sudėtinga oksidacijos ir redukcijos sistema – kvėpavimo grandine, perduodančia redukuotų kofermentų elektronus deguoniui. Jos komponentai yra išdėstyti teigiamai didėjančio oksidacijos ir redukcijos potencialo link. Pradiniai komponentai turi neigiamiausią oksidacijos ir redukcijos potencialą, o galiniai – teigiamiausią (+0,82 V), todėl deguonis gali prijungti elektronus iš visų kvėpavimo grandinės komponentų. Svarbiausia kvėpavimo grandinės funkcija – palengva išlaisvinti energiją iš redukuotų kofermentų (NADH ir FADH2), kurie yra kvėpavimo grandinės substratai. Šio proceso metu elektronai perduodami deguoniui ir kaip galinis biologinės oksidacijos produktas susidaro vanduo. Kvėpavimo grandinė skirstoma į 4 fermentų kompleksus. Visi jie turi vieną arba kelias prostetines grupes, kurios grįžtamai prijungia elektronus. Šie kompleksai sąveikauja vienas su kitu, dalyvaujant judriems elektronų nešikliams: kofermentui Q ir citochromui c. Į kvėpavimo grandinę elektronai patenka 2 keliais – per I kompleksą ir per kofermentą Q, bet visi jie redukuoja deguonį.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
elektronai
kvėpavimas
redukcijos