Netiesioginė bendroji reparacija (pataisa)

Terminas

Vienas iš dviejų pagrindinių DNR pataisos (reparacijos) mechanizmų. Tiesioginės DNR pataisos metu DNR pažaidos taisomos tiesiogiai. Netiesioginė bendroji DNR pataisa – išpjovimo pataisa. Šis būdas yra dažnesnis. Speciali nukleazės sistema išpjauna ir pašalina pažeistą DNR sritį (apie 10–150 nukleotidų), o DNR sintezė užpildo plyšį. Pagrindinės išpjovimo pataisos pakopos: pažeistoji DNR sritis turi būti atpažįstama; pažeistą šaką skelia endonukleazė; ji pašalina pažeistos šakos dalį; DNR polimerazė ir ligazė užtaiso plyšį, kaip užpildą (matricą) panaudodamos nepažeistą šaką. Atsižvelgiant į pažeidimo dydį, netiesioginė bendroji DNR pataisa gali būti nukleotidų arba bazių išpjovimo pataisa. Nukleotidų išpjovimo pataisos metu endonukleazės sistema atpažįsta pažeistą vietą ir išpjauna nedideles DNR atkarpas (oligonukleotidus), kuriose yra stambių pažeidimų: pirimidinų dimerai, nukleotidai, prie kurių prisijungusios cheminės grupės (pvz., kovalentiškai prisijungęs angliavandenilis – kancerogenas benzpirenas). Pašalinus oligonukleotidą, kuriame yra pažeidimas, susidariusį plyšį užpildo DNR polimerazė ir susiuva ligazė. bazių išpjovimo pataisos metu šalinami įvairūs pakitę nukleotidai, kurie mažiau iškreipia dvigubąją DNR spiralę, pvz., deamininti C, A, G, metilinti ar su atviru žiedu purinai ir pan. Šiuo atveju specifinės glikozilazės atpažįsta pakitusią bazę ir pašalina ją. Glikozilazės skelia glikozidinį ryšį, laikantį bazėje deoksiribozės likutį. Be bazės likusią deoksiribozę atpažįsta AP (apurininė, apirimidininė) endonukleazė, skelianti fosfodiesterinį ryšį (DNR grandinę). Susidariusį plyšį praplatina fermentas fosfodiesterazė, o plyšį užpildo DNR polimerazė I ir susiuva ligazė.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
endonukleazė
glikozilazės
ligazė
nukleotidai