Oksidacija

Terminas

Tai yra cheminis procesas, kurio metu atomai, molekulės ar jonai atiduoda elektronus, todėl didėja jų oksidacijos laipsnis. Siauresne prasme oksidacija yra medžiagos jungimasis su deguonimi arba vandenilio atomų netektis. Oksiduojamos medžiagos atomai yra vadinami elektronų donorais, o oksidatoriaus atomai – elektronų akceptoriais. Kartais dėl oksidacijos pradinės medžiagos molekulės tampa nestabilios ir suskyla į mažesnes, bet stabilias sudėtines dalis (pvz., radikalus). Naujai susidariusiuose junginiuose kai kurie atomai turi didesnį oksidacijos laipsnį nei tie patys atomai pradinės medžiagos molekulėje. Oksidatorius, priimdamas elektronus, įgyja redukcinių savybių ir tampa konjuguotu reduktoriumi: oksidatorius + e ↔ konjuguotas reduktorius.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
molekulės
oksidacija
oksidatorius