P/O santykis

Terminas

Oksidacinio fosforilinimo veiksmingumas išreiškiamas P/O santykiu. Šis santykis rodo, kiek neorganinio fosfato yra sunaudojama ADP fosforilinti, kai vyksta 1 deguonies atomo sužadinimas. Vykstant NADH+H+ oksidacijai, P/O lygus 3, o vykstant FADH2 oksidacijai, šis santykis lygus 2. Jei mitochondrijos aktyviai naudoja deguonį (kvėpuoja), P/O santykis nėra sveikas skaičius. P. Hinklas apskaičiavo, kad tikrasis P/O santykis, vykstant NADH+H+, FADH2 ir redukuoto citochromo oksidacijai, yra atitinkamai 2,5, 1,5 ir 1. Daugelyje vadovėlių vis dar vartojamos teorinės P/O reikšmės, t. y. sveiki skaičiai 3, 2 ir 1. ATP sintezės aktyvumas priklauso nuo mitochondrijų vidinės membranos laidumo jonams. Jei vidinės membranos vientisumas pažeistas, pro tokią membraną jonai lengvai pereina, t. y. membrana tampa laidi. Tada membranos pažeidimą rodo sumažėjęs P/O santykis. Jis sumažėja, nes oksidacijos procesai yra aktyvesni negu fosforilinimas. Proporcijos tarp oksidacijos ir fosforilinimo procesų sutrikimas yra vadinamas atskyrimu. Atskyrimą sukelia tie veiksniai, kurie pažeidžia membranos vientisumą, ir tam tikri cheminiai junginiai, vadinami skyrikliais. Skyrikliai dažniausiai yra rūgštinių savybių hidrofobiniai junginiai. Jie mažina elektrocheminį protonų gradientą, kuris gali netgi išnykti, todėl, net ir vykstant substratų oksidacijai, mitochondrijos nesintetina ATP. Substratų oksidacijos metu išsiskyrusi energija prarandama kaip šiluma. Tipiškas skyriklis yra dinitrofenolis (DNF):

Ligos.lt

DNF

Tam tikri vaistai gali veikti kaip skyrikliai, pvz., aspirinas.

Ligos.lt

Aspirinas (acetilsalicilo rūgštis)

Apsinuodijus aspirinu, audinių ląstelėse sumažėja ATP, bet padidėja AMP, kuris aktyvina glikolizę. Dėl aktyvios glikolizės kraujyje padaugėja pieno rūgšties, prasideda acidozė. Tam tikri žemės ūkyje naudojami chemikalai yra stiprūs skyrikliai, todėl yra toksiški, o stiprus apsinuodijimas gali būti mirtinas. Aukšta temperatūra, gausus prakaitavimas, dažnas kvėpavimas yra tipiški apsinuodijimo skyrikliais požymiai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
aspirinas
mitochondrijos
skyrikliai