Palmitoleino rūgštis, palmitoleatas

Terminas

Nesočioji riebalų rūgštis, kurios struktūroje yra 16 anglies atomų ir viena dviguboji jungtis CH3-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7-COOH, sutrumpintai žymima 16:1D9. Dviguboji jungtis yra tarp 9 ir 10 anglies atomų. Lydymosi temperatūra – 0,5 °C.

Žmogaus organizme sintetinamos tik vieną dvigubąjį ryšį turinčios riebalų rūgštys – palmitoleino ir oleino. Jos gali susidaryti iš sočiųjų riebalų rūgščių, pvz., steroil-KoA, katalizuojant D9 desaturazės sistemai, kuri yra endoplazminiame tinkle. Dvigubasis ryšys susidaro tarp 9 ir 10 anglies atomų, todėl tokios riebalų rūgštys vadinamos w-9 eilės nesočiosiomis riebalų rūgštimis. Reakcijoje dalyvauja NADPH+H+ (arba NADH+H+) ir deguonis. Desaturazės yra tipiškos monooksigenazės ir veikia, dalyvaujant cit.b5, kuris perkelia elektronus nuo NADPH+H+ ant deguonies (reakcijoje dalyvauja vienas deguonies atomas).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
desaturazės