Parvalbuminai

Terminas

Kalcį jungiantys raumenų sarkoplazmos nedidelės molekulinės masės baltymai. Jų fiziologinės funkcijos dar nėra visiškai aiškios.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė