Perfuzija

Terminas

Lot. perfusio – perliejimas. Fiziologinio tirpalo, kraujo, jo pakaitalų arba kitų skysčių leidimas į organą, kūno dalį arba visą organizmą. Tekančio kraujo tūris per laiko vienetą yra proporcingas perfuziniam spaudimui P ir atvirkščiai proporcingas priešinimuisi R:

Q=P/R.

Perfuzinis spaudimas P – spaudimų skirtumas tarp tam tikrų kraujagyslių arba kraujagyslių sistemos dalių. Priešinimasis kraujo tėkmei yra didžiausias arteriolėse. Šioje kraujo apykaitos dalyje greitai sumažėja spaudimas, nes Q yra vienodas visose kraujagyslių sistemos dalyse. Fizikine prasme priklausomybę tarp Q ir P, kraujagyslių spindžio r, skysčio klampumo h ir kraujagyslės ilgio L tiksliau aprašo Puazeilio (J. L. M. Poiseuille) dėsnis. Jis rodo, kad didžiausią įtaką tekančio kraujo tūriui turi kraujagyslių spindžio spindulys r.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė