Peroksidazės

Terminas

Tai yra fermentai (EC 1.11.17), kurių veikimui būtinas vandenilio peroksidas arba organiniai peroksidai. Jie yra hemoproteinai, kurie katalizuoja vandenilio peroksido reakcijas su daugeliu donorų:

Donoras + H2O2 → oksiduotas donoras + 2 H2O.   

Organizmo apsauga nuo toksinių aktyvių deguonies formų yra susijusi su visose ląstelėse esančiais specifiniais fermentais superoksiddismutaze, katalaze, glutationperoksidaze, taip pat su antioksidantais.

Ligos.lt

A – junginys, galintis oksiduotis ar redukuotis.

Ligos.lt

Ypač svarbi yra glutationo peroksidazė.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė