Pirminė baltymo struktūra

Terminas

Tai – aminorūgščių liekanų išsidėstymo tvarka (eilė) peptidinėje grandinėje. Yra linijinė polipeptidinė grandinė, sudaryta iš L-a-aminorūgščių, tarpusavyje sujungtų peptidiniais (amidiniais) ryšiais (žr. Peptidinis ryšys).

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė