Plazmidės

Terminas

Yra mažos (apie 5000–40 000 bazių porų) žiedinės bakterijų DNR molekulės, galinčios savarankiškai dvigubėti (replikuotis), tai nepriklauso nuo šeimininko chromosomos. Naudojamos genų inžinerijai kaip klonavimo vektoriai. Plazmidės, kaip klonavimo vektoriai, yra labai patogios: 1) bakterinė ląstelė jų gali turėti vieną arba keletą kopijų; 2) jos turi genų, suteikiančių atsparumą antibiotikams, todėl galima parinkti ląstelių auginimo terpę, kurioje išliktų ir daugintųsi tik bakterijos, turinčios reikiamą plazmidę. Šiuo metu žinoma daugelio plazmidžių nukleotidinė seka, todėl galima tiksliai nustatyti klonuojamo DNR fragmento restrikcijos sričių vietą. Plazmidės yra daug mažesnės už chromosominę šeimininko DNR. Natūralios plazmidės yra įvairių formų (<5 kb iki 200 kb) ir dydžio. Klonuotas fragmentas iš rekombinuotos plazmidės lengvai atskiriamas, skaidant ta pačia restrikcijos endonukleaze, pagal kurios vietą buvo atliktas ligavimas. Jei norima klonuoti DNR fragmentą (pvz., geną), reikia tik pagausinti arba gauti daug to geno koduojamo baltymo. Rekombinacinė DNR įterpiama į lengvai auginamą ir greitai besidauginantį organizmą, dažniausiai į bakteriją (pvz., žarnyno lazdelę E. coli). Rekombinuotos plazmidės į bakterijų ląstelę gali įsiskverbti transformacijos būdu. Ląstelė ir plazmidinė DNR inkubuojamos kartu, esant 0 °C temperatūrai, paskui staiga pakeliama temperatūra iki 37–43 °C. Po tokio apdorojimo bakterijos sienelė tampa pralaidi svetimai DNR. Daugintis ląstelės recipientės (pvz., E. coli) perkeliamos į standžią terpę (pvz., agarą) turinčią tam tikro antibiotiko (plazmidėje esantys atsparumo tam tikriems antibiotikams genai yra šios plazmidės žymuo). Susidaro bakterijų kolonija – klonas (vienos ląstelės palikuonės).

Ant terpės, turinčios antibiotiko, išgyvena tik turinčios plazmidę (atsparų tam tikram antibiotikui geną) bakterijos. Savo ruožtu plazmidė, perkelta į bakteriją, dvigubėja, susidaro plazmidės DNR molekulių klonas. Rekombinuotos plazmidės klonas yra į ją įterpto svetimo DNR fragmento klonas. Iš bakterijų klono galima gauti arba klonuotą geną, arba to geno produktą.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
bakterija
bakterijos
klonas
ląstelės
restrikcijos