Poligenas

Terminas

Genas, kontroliuojantis požymį tik kartu su suminiu (adityviniu) poveikiu pasižyminčiu atitinkamu genu, kiekvienas jų turi jam įtaką. Poligenizmas – antropologinė teorija, nagrinėjanti šiuolaikines žmonių rases kaip tam tikras rūšis, turinčias nepriklausomą kilmę. Tuo remiantis aiškinama, kad tam tikrų rasių biologinis ir intelektinis išsivystymas geresnis už kitų, nepagrįstai teigiama, kad žmonių rasės yra skirtingos biologinės rūšys.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė