Polonis, Po

Terminas

Radioaktyvusis periodinės elementų sistemos VI grupės elementas. Atominis Nr. 84, jungia elementus, kurių atominė masė – 194–208 ir jų skilimo pusperiodis – nuo keleto sekundžių dalių iki 203 metų (Po210). Naudojamas kaip a spinduliuotės šaltinis.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė