Protaminai

Terminas

Tai – mažos molekulinės masės šarminiai baltymai (M»5000), kurių aminorūgščių sudėtis yra neįvairi. Vyrauja argininas, kuriam tenka 60–85 proc. visų aminorūgščių liekanų. Yra lizino, nedaug alanino ir serino. Jie išskirti iš žuvų spermos, bet jų randama ir gyvūnų spermoje. Taip į salmino, išskirto iš paprastosios lašišos ikrų, sudėtį įeina iki 85 proc. arginino; į klupeino, išskirto iš silkių, sudėtį įeinančiam argininui tenka 21 aminorūgšties liekana iš 30 aminorūgščių. Protaminai gerai tirpsta vandenyje. Jų izoelektrinis taškas yra šarminėje aplinkoje. Šiuolaikiniu požiūriu protaminai yra daugiau peptidai, negu baltymai, nes jų molekulinė masė ne didesnė kaip 5000. Dažnai jie yra baltyminiai komponentai sudėtingų baltymų struktūrose (dažniausiai nukleoproteinuose). Žmogaus 70 proc. branduolio baltymų yra protaminai, o 20 proc. – histonai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė