Proteazės

Terminas

Yra hidrolazės (EC 3.4.2), kurios skaido baltymų ir kitų junginių peptidines jungtis, prijungdamos vandens molekulę, atlieka proteolizę.

Ligos.lt

Ligos.lt

Proteazės, esančios lizosomose, vadinamos katepsinais.

Fermentų grupė, katalizuojanti baltymo molekulės hidrolizę į smulkesnes dalis. Dažniausiai sudėtingų peptidazių ir proteinazių kompleksai, kurie skaido baltyminį substratą. Atsižvelgiant į tai, kokie produktai susidaro iš baltymo molekulės po proteazių poveikio, skirstomos į endopeptidazes ir egzopeptidazes. Endopeptidazės hidrolizuoja baltymo molekulės peptidines jungtis jos viduje ir susidaro daug polipeptidų. Jų pavyzdys gali būti virškinamojo kanalo fermentai – pepsinas, tripsinas, chemotripsinas, gastriksinas ir kt. Šie fermentai apibendrintai vadinami proteinazėmis. Fermentai, hidrolizuojantys galinių aminorūgščių hidrolizę, vadinami egzopeptidazėmis. Tos egzopeptidazės, kurios atskelia laisvą aminorūgštį nuo peptido N-galo, vadinamos aminopeptidazėmis, o tos, kurios aminorūgštis atskelia nuo peptido C-galo, vadinamos karboksipeptidazėmis. Dipeptidus skaido specifinės dipeptidazės.

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
fermentai
hidrolizė
molekulės