Pusiausvyros sistema

Terminas

Ji svarbi kūno padėčiai ir judėjimui įvertinti. Kūno pusiausvyrai ir padėčiai erdvėje nustatyti yra svarbios trys sensorinės sistemos: 1) pusiausvyros jutimo sistema, juntanti galvos padėtį ir judėjimą; 2) regos sistema, stebinti aplinkos vaizdą; 3) somatosensorinė sistema, priimanti signalus iš proprioreceptorių (raumenų ir sausgyslių) ir odos receptorių.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė