Ribosomos

Terminas

Tai yra nukleoproteinų kompleksas, sudarytas iš rRNR ir baltymų. Ribosomose sintetinami baltymai. Ribosomos apibūdinamos sedimentacijos konstanta S (Svedbergas). Sedimenracijos konstanta rodo greitį, kuriuo dalelė nusėda ultracentrifuguojant. Prokariotų ribosomos yra 70S, o eukariotų – 80S. Jos sudarytos iš dviejų skirtingų subvienetų. Prokariotų 70S( Mm – 2,7×106 Da) ribosoma skyla į didįjį 50S subvienetą ir mažąjį 30S subvienetą. E. coli 30S ribosomos subvienete yra viena 16S rRNR, sudaryta iš 1542 nukleotidų, ir 21 ribosomų baltymas. 50S ribosomos subvienete yra dvi rRNR: viena – 5S RNR turi 120 nukleotidų, kita – 23S rRNR sudaryta iš 2904 nukleotidų. Su šiomis rRNR susijungia 36 baltymai.

Eukariotų ribosomos sedimentacijos koeficientas lygus 80S (Mm – 4,2×l06 Da). Ji sudaryta iš dviejų subvienetų – 60S (Mm – 2,8×106 Da) ir 40S (Mm – 1,4×106 Da). Didžiajame subvienete yra trys rRNR (5S rRNR, 5,8S rRNR ir 28S rRNR) ir apie 49 baltymai. Į mažojo subvieneto sudėtį įeina 18S rRNR ir apie 33 baltymus.

Ligos.lt

Du ribosomų subvienetai susijungia ir sudaro plyšį, į kurį patenka iRNR. rRNR yra karkasas, prie kurio jungiasi ribosomų baltymai. Prokariotų ir eukariotų genomai turi daug ribosominės RNR genų kopijų, tai leidžia palaikyti didelį ribosomų sintezės greitį. Eukariotų rRNR nurašo RNR I polimerazė. rRNR sintezė ir ribosomų susirinkimas vyksta branduolėlyje.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
ribosomos
sedimentacijos