Ribozės 5-fosfatas

Terminas

Ribozė, prie kurios 5 anglies atomo yra prijungta fosforo rūgšties liekana, katalizuojant fermentui ribokinazei. Ribozės 5-fosfatas taip pat susidaro pentozių fosfatų kelyje ir Kalvino cikle. Jis naudojamas purino ir pirimidino nukleotidų sintezei.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
ribozės