Sacharazė

Terminas

Fermentas, skaidantis angliavandenį sacharozę į gliukozę ir fruktozę:

Ligos.lt

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė