Saitspecifinė (ryšių specifinė) rekombinacija

Terminas

Ryšių specifinė rekombinacija vyksta tam tikrose DNR vietose tarp specifinių sekų porų. Pavyzdžiui, fago genomo įterpimas į bakterinę chromosomą vyksta dėl fago ir bakterijos DNR molekulėse esančių specifinių trumpųjų homologinių sekų. Fermentai, dalyvaujantys vykstant šiai rekombinacijai, veikia tik tam tikrą fago ir bakterinės sekos porą ir nekatalizuoja rekombinacijos tarp kitų bazių porų. Sujungiami nehomologiniai (nepanašūs) fragmentai, dalyvaujant specifiniams fermentams.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė