Sanitaras, sanitarė

Terminas

Tai yra jaunesnysis medicinos darbuotojas. Jo užduotis yra atlikti pagalbinį darbą ir teikti pagalbą sveikatos priežiūros metu: pagalba slaugytojams ir gydytojams; elementari ligonių priežiūra (pvz., higieninė, ligonių parengimas apžiūrai ir (ar) tvarkymas); tam tikros elementarios medicinos procedūros (pvz., tvarstymas); skubios pagalbos teikimas ligoniams ir pirmosios pagalbos teikimas, sutrikus ligonio gyvybinėms funkcijoms sveikatos priežiūros įstaigose ar iš jų išvykus; dezinfekcijos ir sterilizavimo principų laikymosi garantavimas (pvz., dezinfekuojančių medžiagų naudojimas); lovų ir kitos įrangos ir medžiagų priežiūra sveikatos priežiūros įstaigose; lovos skalbinių priežiūra (naudotų lovos skalbinių gabenimas ir saugus jų keitimas švariais); biologinių medžiagų tvarkymas (pvz., kraujo, šlapimo); prietaisų ir pagalbinių priemonių plovimas; bendravimas su ligoniais ir teigiama įtaka jiems; žmonių gelbėjimas gamtinių katastrofų ir nelaimingų atsitikimų atveju; mirusiųjų išnešimas.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė