Signalas

Terminas

Materialus informacijos nešiklis (medžiagos arba energijos pokytis, turintis informacinės prasmės). Signalas gali sklisti dviem būdais: perdavimu (transmisija) ir perkėlimu (transdukcija). Signalo perdavimas (transmisija) – signalo sklidimas, kai informacija perduodama to paties tipo (fizikinės prigimties) signalu, pvz., garsas sustiprinamas ar susilpninamas, bet sklinda tik akustinė banga. Signalo perkėlimas (transdukcija) – signalo sklidimas, kai informaciją perduoda skirtingų vyksmų seka, pvz., pirminis regos signalas fotonas sukelia baltymų konformacijos pokyčius, kurie skatina antrinių signalinių molekulių gamybą. Jos sukelia membranos potencialų pokyčius.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
transdukcija
transmisija