Signalinę seką atpažįstanti dalelė

Terminas

SRP yra lazdelės formos kompleksas, kurį sudaro 300 nukleotidų ilgio RNR (7SL-RNR) ir šeši skirtingi baltymai (bendra mol. masė – 325 000). Vienas SRP subvienetas tiesiogiai jungiasi prie signalinės sekos ir, blokuodamas aminoacil-tRNR įterpimą, stabdo ilginimą (elongaciją) ir peptidiltransferazę. Kiti baltyminiai subvienetai (α ir β) jungiasi su GTP ir ją hidrolizuoja. SRP receptorius yra heterodimeras: jį sudaro α (mol. masė – 69 000) ir β (mol. masė – 30 000).

Po to SRP jungiasi su GTP. Polipeptido ilginimas (elongacija) sustabdomas, kai jo ilgis pasiekia apie 70 aminorūgščių, o signalinė seka nutolusi nuo ribosomos. GTP ir SRP nukreipia ribosomą (vis dar susijungusią su mRNR) ir nebaigtą sintetinti polipeptidą SRP receptoriaus link, esančio endoplazminio tinklo citozolinėje pusėje. Naujai susintetintą polipeptidą jau endoplazminio tinklo spindyje atskiria peptidtranslokacijos kompleksas, kuris tiesiogiai sąveikauja su ribosoma. SRP atsiskiria nuo ribosomos; disociacijos metu įvyksta GTP hidrolizė.

Signalinę seką endoplazminio tinklo viduje pašalina signalinė peptidazė, esanti endoplazminio tinklo spindyje. Ribosomos atsiskiria ir ciklas prasideda iš naujo.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
ribosomos