Sistema

Terminas

Sistema yra elementų visuma, kuri laikoma viena ir funkcionalia struktūra.
Organizmo audinių arba organų visuma, tarpusavyje sujungtų anatomiškai arba funkciškai.

Sistemos elementai neprivalo būti susiję su visais kitais sistemos elementais, tačiau elementas, nesusijęs nė su vienu sistemos elementu, paprastai nelaikomas sistemos dalimi. Sistemos elementus siejantys ryšiai turi sudaryti tam tikrą vientisumą, kuri laikoma sistemos savybe.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė