Sistematika

Terminas

Daiktų ar reiškinių sugrupavimas, klasifikacija.

Biologijos šaka, tirianti organizmų panašumą ir skirtingumą ir skirstanti juos į grupes: augalų sistematika ir gyvūnų sistematika. Sistematika yra biologinės įvairovės ir jos ištakų tyrimas. Pagrindinis dėmesys skiriamas suvokti evoliucijos ryšius tarp organizmų rūšių.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
sistematika