Teligenija

Terminas

Reiškinys, kai susilaukiama daugiausiai arba išimtinai moteriškosios lyties palikuonių, susijęs su mirtinų (letalinių) genų prisijungimu prie lytinių chromosomų.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė