Temperamentas

Terminas

Tam tikrų nuolatinių psichinių savybių kompleksas, apibūdinantis žmogaus emocinį gyvenimą, emocijų reiškimo, elgsenos ir veiklos pobūdį. Temperamentas – pastovios asmenybės savybės, pasireiškiančios psichinių reiškinių intensyvumu, tempais ir pastovumu. Tai ir įgimtų centrinės nervų sistemos savybių raiška. Temperamentas pasižymi dideliu pastovumu ir turi įtakos visoms kitoms žmogaus asmenybės savybėms, jo psichinėms būsenoms. Psichologai mano, kad žmogaus temperamentas turi įtakos jo būklei ir sveikatai. Neretai temperamento sąvoka vartojama kaip gyvybingumo, energingumo, aktyvumo sinonimas. Yra skiriami keturi temperamento tipai: sangvinikai; melancholikai; cholerikai ir flegmatikai.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
temperamentas