Timidilato sintazė

Terminas

Homodimerinis fermentas, kuris katalizuoja metileno grupės redukciją iki metilgrupės ir jos prijungimą prie dUMP.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė