Tiolizinis skilimas

Terminas

Tiolizinės reakcijos metu 3-ketoacil-KoA molekulę suskaido antroji KoA-SH molekulės merkaptogrupė, katalizuojant fermentui tiolazei arba acetil-Ko-A-acetiltransferazei. Tai paskutinė riebalų rūgšties β oksidacijos ciklo reakcija. Per šią reakciją 3-ketoacil-KoA skyla tarp antrojo ir trečiojo anglies atomų, susidaro acetil-KoA ir acil-KoA, kuris yra dviem anglies atomais trumpesnis nei pradinė acil-KoA molekulė.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė