Ultravioletinė spektroskopija

Terminas

Spektroskopija, tirianti 10–400 nm ilgio elektromagnetinių bangų spektrus.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė