Uteroferinai

Terminas

Žinduolių organizmuose randama purpuro rūgšties fosfatazių klasė. Tai – glikoproteinai, kurių Mr – 35 000–40 000. Į jų sudėtį įeina 2 Fe atomai vienam moliui fermento. Oksiduotos formos (Fe3+) fermentai neaktyvūs. Aktyvūs fermentai katalizuoja fosfatų esterių hidrolizę. Fiziologinė svarba šių fermentų nežinoma.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
fermentai