Už(si)teršimas

Terminas

Nepageidautinų priemaišų patekimas į gryną medžiagą ar švarią sistemą.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė