Vandenilio rodiklis

Terminas

Neigiamas vandenilio jonų koncentracijos logaritmas žymimas pH ir vadinamas vandenilio rodikliu:

pH=–lg[H+]; pH + pOH= 14.

Rūgščiame vandeniniame tirpale vandenilio jonų koncentracija gali kisti nuo 1 iki 10–7, hidroksido jonų – nuo 10–7 iki 10–14, pH – nuo 0 iki 7, pOH – nuo 7 iki 14. Tačiau Kw ir pH + pOH dydžiai lieka pastovūs. Rūgščių tirpalų pH<7, šarminių tirpalų pH>7, neutralių pH=pOH=7. Vandens disociacija yra endoterminis procesas, todėl, didėjant temperatūrai, didėja Kw ir mažėja pH. Vandenilio rodiklis pH yra dažnai naudojamas biocheminių tyrimų metu, taip pat klinikinės praktikos metu, apibūdinant biologinių terpių ir vaistinių medžiagų rūgštines-bazines savybes. Kraujo pH normaliomis sąlygomis svyruoja nuo 7,25 iki 7,44. Esant 37 °C temperatūrai, neutralią terpę atitinka pH=6,8, todėl kraujas yra silpnai šarminės reakcijos. Optimalus fermentų pH yra labai skirtingas, pvz., skrandžio sulčių fermentas pepsinas, kai pH –1,5–2,0, o kraujo katalazė, kai pH – 7. Juo rūgštingesnis tirpalas, juo mažesnis pH.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė