Vilinas

Terminas

Ca2+ jonų reguliuojamas baltymas, kuris su aktino filamentais sudaro žarnų epitelio ląstelių mikrogaurelius, taip pat randamas inkstų artimųjų kanalėlių ląstelėse. Viliną sudaro didelis šerdinis fragmentas, N-galo dalis ir maža galvutė, C-galo dalis. Galvutė stipriai jungiasi su F aktinu, ar yra, ar nėra Ca2+.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė