Von Vilebrando veiksnys

Terminas

Jis yra kraujo plazmos stambiamolekulis glikoproteinas, sintetinamas megakariocituose ir endotelio ląstelėse. Jo randama kraujagyslių endotelyje, plazmoje ant trombocitų paviršiaus. Plazmos VIII krešėjimo veiksnys ir von Vilebrando veiksnys nėra tapatūs krešėjimo veiksniai, nors hemofilijos ir von Vilebrando ligos atveju pasireiškia šio komplekso VIII/vWF nevisavertiškumas. Skirtingai nuo kitų krešėjimo veiksnių, VIII veiksnys plazmoje nebūna laisvas, bet cirkuliuoja susijęs su von Vilebrando veiksniu. VIII krešėjimo veiksnio molekulė sudaro vos 1 proc. bendro VIII/vWF komplekso. Praktiškai 99 proc. šio komplekso sudaro von Vilebrando veiksnys, todėl jis lemia chemines ir biologines šio komplekso savybes. Jo biologinė prasmė – tokiu pavidalu yra apsaugomas VIII krešėjimo veiksnys. Šiame komplekse von Vilebrando veiksnys stabilizuoja VIII veiksnį ir trukdo jo ardymą proteazėmis, nuneša į krešėjimo židinį (sužeidimą) ir garantuoja jo aktyvumą.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė

Žymos
plazmos