Zolis

Terminas

Tai – koloidinė sistema, kurios dispersinė terpė – skystis, o dispersinė fazė – kietoji medžiaga.

Šaltinis | Dažniausiai vartojamų biomedicinos terminų ir sąvokų aiškinamasis žinynas | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | Akademikas Profesorius Antanas Praškevičius, Profesorė Laima Ivanovienė